Βιβλίο Μαγείας I

18.00

Το βιβλίο αυτό φέρνει στο φως τα σµυρναίικα µάγια, τα φίλτρα και τα ξόρκια, έναν κόσµο απόκρυφο, που είχε µείνει ερµητικά κλειστός για αιώνες. Τον κόσµο αυτό τον γνώριζαν καλά εκείνες, οι Μάγισσες της Σµύρνης, αλλά ποτέ δεν τον φανέρωναν. Με απόλυτη µυστικότητα, τα µαγικά, τα λόγια, τα υλικά περνούσαν από στόµα σε στόµα, από µάνα σε κόρη, από µάγισσα σε µάγισσα. Κάθε µία συσσώρευε τις δικές της εµπειρίες και τη δική της ιδιαίτερη γνώση πάνω σε ό,τι κληρονοµούσε: µάγια, ξόρκια, σκόνες, πιόµατα, δεσίµατα και αµποδέµατα για κάθε ανθρώπινη επιθυµία, για κάθε ανθρώπινο πόνο, για κάθε ανεκπλήρωτη ελπίδα. Αυτήν ακριβώς τη γνώση πρσπαθεί η συγγραφέας να συγκεντρώσει σ’αυτό το βιβλίο. Πρόθεσή της δεν ήταν να γράψει ένα απλοϊκό εγχειρίδιο περί µαγείας, αλλά να σταχυολογήσει και να συνταιριάξει τις απόκρυφες ψηφίδες της λαϊκής µας παράδοσης σε ένα βιβλίο αναφοράς, που αποκαλύπτει για πρώτη φορά έναν κόσµο αθέατο αλλά πραγµατικό.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό φέρνει στο φως τα σµυρναίικα µάγια, τα φίλτρα και τα ξόρκια, έναν κόσµο απόκρυφο, που είχε µείνει ερµητικά κλειστός για αιώνες. Τον κόσµο αυτό τον γνώριζαν καλά εκείνες, οι Μάγισσες της Σµύρνης, αλλά ποτέ δεν τον φανέρωναν. Με απόλυτη µυστικότητα, τα µαγικά, τα λόγια, τα υλικά περνούσαν από στόµα σε στόµα, από µάνα σε κόρη, από µάγισσα σε µάγισσα. Κάθε µία συσσώρευε τις δικές της εµπειρίες και τη δική της ιδιαίτερη γνώση πάνω σε ό,τι κληρονοµούσε: µάγια, ξόρκια, σκόνες, πιόµατα, δεσίµατα και αµποδέµατα για κάθε ανθρώπινη επιθυµία, για κάθε ανθρώπινο πόνο, για κάθε ανεκπλήρωτη ελπίδα. Αυτήν ακριβώς τη γνώση πρσπαθεί η συγγραφέας να συγκεντρώσει σ’αυτό το βιβλίο. Πρόθεσή της δεν ήταν να γράψει ένα απλοϊκό εγχειρίδιο περί µαγείας, αλλά να σταχυολογήσει και να συνταιριάξει τις απόκρυφες ψηφίδες της λαϊκής µας παράδοσης σε ένα βιβλίο αναφοράς, που αποκαλύπτει για πρώτη φορά έναν κόσµο αθέατο αλλά πραγµατικό.