Το Μπαούλο του Δράκου

52.00

Για τις βααλτρίδες, ο Άντελε, ήταν δράκος. Μία θεότητα, που τις προστάτευε και αναλάμβανε, για εκείνες, να εξουδετερώσει τους εχθρούς τους, να δέσει τον εραστή τους, μόνο για εκείνες, και σε ορισμένες περιπτώσεις να τις απαλλάξει από αρνητικές καταστάσεις και θλίψη. Για το σκοπό αυτό, είχαν ένα μπαούλο πήλινο, έναν βωμό ουσιαστικά του Άντελε. Εκεί, έλιωναν τα σαπούνια, σπέρνοντας το κακό στους αντιπάλους τους, έκαναν τα αντίμαγά τους, και πραγματοποιούσαν πάρα πολλές εργασίες μοναδικής δύναμης. Η κάθε βααλτρίδα τότε, το έφτιαχνε με πηλό και το διακοσμούσε με σχέδια και πέτρες. Όλα φτιαγμένα στο χέρι. Το μπαούλο αυτό, ήταν απαραίτητο εργαλείο στα χέρια κάθε μάισσας.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Για τις βααλτρίδες, ο Άντελε, ήταν δράκος. Μία θεότητα, που τις προστάτευε και αναλάμβανε, για εκείνες, να εξουδετερώσει τους εχθρούς τους, να δέσει τον εραστή τους, μόνο για εκείνες, και σε ορισμένες περιπτώσεις να τις απαλλάξει από αρνητικές καταστάσεις και θλίψη. Για το σκοπό αυτό, είχαν ένα μπαούλο πήλινο, έναν βωμό ουσιαστικά του Άντελε. Εκεί, έλιωναν τα σαπούνια, σπέρνοντας το κακό στους αντιπάλους τους, έκαναν τα αντίμαγά τους, και πραγματοποιούσαν πάρα πολλές εργασίες μοναδικής δύναμης. Η κάθε βααλτρίδα τότε, το έφτιαχνε με πηλό και το διακοσμούσε με σχέδια και πέτρες. Όλα φτιαγμένα στο χέρι. Το μπαούλο αυτό, ήταν απαραίτητο εργαλείο στα χέρια κάθε μάισσας.