Το Μετζάρ

52.00

Το μετζάρ, ήταν ένα σκεύος το οποίο είχε το σχήμα ενός τάφου, περίτεχνα φτιαγμένο, και στολισμένο με σύμβολα και πέτρες βααλτριδικές. Οι μάγισσες το χρησιμοποιούσαν για να φέρουν αρρώστειες και να χτυπήσουν τον εχθρό σε συγκεκριμένα σημεία. Έφτιαχναν ένα ομοίωμα του εχθρού τους, σε μικρό σχήμα και το παράχωναν μέσα στο μετζάρ. Τότε, μελετούσαν τον εχθρό και τη βλάβη που ήθελαν να του προξενήσουν, και έμπηγαν μικρά καρφιά, στο σημείο εκείνο που ήθελαν να εξαπολύσουν βάλτρια βέλη. Όταν τελείωναν το κάρφωμα, το έθαβαν διαβάζοντάς το, σε νεκροταφείο ή σε μέρος όπου θα το περνάει, και έτσι το κακό ερχόταν στο κατώφλι του.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Το μετζάρ, ήταν ένα σκεύος το οποίο είχε το σχήμα ενός τάφου, περίτεχνα φτιαγμένο, και στολισμένο με σύμβολα και πέτρες βααλτριδικές. Οι μάγισσες το χρησιμοποιούσαν για να φέρουν αρρώστειες και να χτυπήσουν τον εχθρό σε συγκεκριμένα σημεία. Έφτιαχναν ένα ομοίωμα του εχθρού τους, σε μικρό σχήμα και το παράχωναν μέσα στο μετζάρ. Τότε, μελετούσαν τον εχθρό και τη βλάβη που ήθελαν να του προξενήσουν, και έμπηγαν μικρά καρφιά, στο σημείο εκείνο που ήθελαν να εξαπολύσουν βάλτρια βέλη. Όταν τελείωναν το κάρφωμα, το έθαβαν διαβάζοντάς το, σε νεκροταφείο ή σε μέρος όπου θα το περνάει, και έτσι το κακό ερχόταν στο κατώφλι του.