Η Σαβόνα

26.00

Έτσι αποκαλούσαν οι Βααλτρίδες ένα από τα πιο δυνατά τους όπλα, το σαπούνι. Αυτό φτιαχνόταν από τις ίδιες με καυστική ποτάσα και λάδι, καθώς και μία σειρά από υλικά διαβασμένα για να φέρουν το κακό και τη συμφορά στην πόρτα του εχθρού. Το σαπούνι αυτό, έφερε πάνω του τη βααλτριδική βούλα, καθώς και έξι άστρα. Αυτό, στη φιλοσοφία των βααλτριδών, συμβόλιζε το σώμα και με το όπλο αυτό προξενούσαν το κακό και την καταστροφή στο διάβα των εχθρών τους. Έγραφαν πάνω στον κύβο του σαπουνιού, το όνομα και τη γέννα του εχθρού, με μαύρο μελάνι συνήθως, το κάρφωναν με βελόνες και καρφιά και το έλιωναν σε βρωμόνερα. Αυτό το λιώμα, ανακατεμένο με τα νεκρόλαδα, το δυνατότερο ίσως βάλτριο μαγικό, έσπερνε την αρρώστεια και το θανατικό. Τα μαγικά που γίνονταν με αυτό το συστατικό ήταν πάρα πολλά και γι αυτό κατατάσσεται στα βασικότερα συστατικά του μπαούλου της βααλτρίδας.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Έτσι αποκαλούσαν οι Βααλτρίδες ένα από τα πιο δυνατά τους όπλα, το σαπούνι. Αυτό φτιαχνόταν από τις ίδιες με καυστική ποτάσα και λάδι, καθώς και μία σειρά από υλικά διαβασμένα για να φέρουν το κακό και τη συμφορά στην πόρτα του εχθρού. Το σαπούνι αυτό, έφερε πάνω του τη βααλτριδική βούλα, καθώς και έξι άστρα. Αυτό, στη φιλοσοφία των βααλτριδών, συμβόλιζε το σώμα και με το όπλο αυτό προξενούσαν το κακό και την καταστροφή στο διάβα των εχθρών τους. Έγραφαν πάνω στον κύβο του σαπουνιού, το όνομα και τη γέννα του εχθρού, με μαύρο μελάνι συνήθως, το κάρφωναν με βελόνες και καρφιά και το έλιωναν σε βρωμόνερα. Αυτό το λιώμα, ανακατεμένο με τα νεκρόλαδα, το δυνατότερο ίσως βάλτριο μαγικό, έσπερνε την αρρώστεια και το θανατικό. Τα μαγικά που γίνονταν με αυτό το συστατικό ήταν πάρα πολλά και γι αυτό κατατάσσεται στα βασικότερα συστατικά του μπαούλου της βααλτρίδας.