Ζάφερ: Το Άρωμα της Νίκης

125.00

Το φίλτρο των 13 φεγγαριών, έδινε τη δύναμη στις μάγισσες να επιτύχουν αυτό που ήθελαν. Να κερδίσουν μια συμφωνία, ένα δικαστήριο, ακόμα και μια κουβέντα με τον αγαπημένο τους. Η mada ήταν εκείνη που το έφτιαχνε και το έδινε στις νεαρές μάγισσες. Το φίλτρο οι νεότερες το διάβαζαν στην πρώτη Νέα Σελήνη και στην Πανσέληνο. Ακουμπούσε πάνω στο φίλτρο το πεντόσταυρό της, γύρω του άναβε δεκατρία μελισσοκέρια, όσα και τα φεγγάρια του χρόνου. Μετά, το διάβαζε με εδάφια από ψαλμούς. “Ο Κύριος Χάμιαχ είναι φως μου και σωτηρία μου τινά θέλω βοηθηθεί, ο Κύριος είναι δυναμιστής ζωής μου από τινός θέλω δειλιάσει. Οτε επλησίασαν επέ εμέ οι πονηρεμένοι για να καταφάγωσι την σάρκα μου οι αντίδικοι και οι εχθροί μου αυτοί προσέκρουσον και έπεσον. Διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού, θέλει με κρύψει εν τω αποκρύφω της σκηνής αυτού. Θέλει με υψώσει επί βράχω. Ως προς τα έργα των ανθρώπων εγώ διά των λόγων των χειλέων σου εφυλάχθην από των οδών των παρανόμων. Στήριξον τα βήματά μου εν ταις οδοίς σου διά να μη σαλεύθωσιν οι πόδες μου. Ας είναι η λαμπρότης του Θεού ημών εφ ημάς και το έργο των χειρών ημών στερέωνε εφ ημάς. Από ανθρώπων, Κύριε, τας χείρας σου από ανθρώπων του κόσμου οίτινες λαμβάνουσι την μερίδα αυτών εν τούτη τη ζωή και των οποίων την κοιλίαν γεμίζεις. Εγώ δε εν δικαιοσύνη τελώ ιδεί το πρόσωπόν σου. Θέλω χορτασθεί από της θεωρίας σου όταν εξεγερθώ. Αμήν”. Το διάβαζαν τρεις φορές στην Νέα Σελήνη και τρείς φορές στην Πανσέληνο, αφήνοντας τα κεριά να καούν μέχρι τέλους το βράδυ της Πανσελήνου. Το λιώμα που τους περίσσευε από τα κεριά, το φύλαγαν σε ένα κουτί και με αυτό έφτιαχναν καινούργια κεριά τα οποία τα άναβαν στην εκκλησία.

Για να πετύχεις τον σκοπό σου
   Λένε τα παλιά βιβλία πως αν πας να δεις κάποιον ισχυρό, να δώσεις συνέντευξη, μια συμφωνία, να βρεις δουλειά, να ζητήσεις από τον/την αγαπημένο/νη σου να σε παντρευτεί και να δεχτεί, πριν ξεκινήσεις, κάνε με το ζαφέρ έναν σταυρό στο μέτωπο, στον αφαλό, στον δεξί και αριστερό ώμο, κάτω από κάθε πατούσα και σε κάθε παλάμη των χεριών λέγοντας: “Ο Θεός και Κύριός μου μέσα από το φίλτρο τούτο δίνει σε μένα τον/την τάδε, γέννημα της τάδε δύναμη να υποτάξω εχθρούς και φίλους. Ότι ζητήσω να γίνει, ότι αιτηθώ να έρθει σε μένα, ότι υπογράψω να στεφθεί με επιτυχία. Να γίνω κυρίαρχος της κατάστασης και η φωνή μου να καλύψει τις όποιες αντιρρήσεις ή εναντιώσεις υπάρξουν”. Τέλος λες “Θεέ μου, παραδίδω σε σένα την κατάσταση” (λες λεπτομερώς το τι σε απασχολεί) “και θέλω, να γίνει κάτι σύμφωνα με το θέλημά σου και άμεσα. Γένοιτο”.

Περιγραφή

Το φίλτρο των 13 φεγγαριών, έδινε τη δύναμη στις μάγισσες να επιτύχουν αυτό που ήθελαν. Να κερδίσουν μια συμφωνία, ένα δικαστήριο, ακόμα και μια κουβέντα με τον αγαπημένο τους. Η mada ήταν εκείνη που το έφτιαχνε και το έδινε στις νεαρές μάγισσες. Το φίλτρο οι νεότερες το διάβαζαν στην πρώτη Νέα Σελήνη και στην Πανσέληνο. Ακουμπούσε πάνω στο φίλτρο το πεντόσταυρό της, γύρω του άναβε δεκατρία μελισσοκέρια, όσα και τα φεγγάρια του χρόνου. Μετά, το διάβαζε με εδάφια από ψαλμούς. “Ο Κύριος Χάμιαχ είναι φως μου και σωτηρία μου τινά θέλω βοηθηθεί, ο Κύριος είναι δυναμιστής ζωής μου από τινός θέλω δειλιάσει. Οτε επλησίασαν επέ εμέ οι πονηρεμένοι για να καταφάγωσι την σάρκα μου οι αντίδικοι και οι εχθροί μου αυτοί προσέκρουσον και έπεσον. Διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού, θέλει με κρύψει εν τω αποκρύφω της σκηνής αυτού. Θέλει με υψώσει επί βράχω. Ως προς τα έργα των ανθρώπων εγώ διά των λόγων των χειλέων σου εφυλάχθην από των οδών των παρανόμων. Στήριξον τα βήματά μου εν ταις οδοίς σου διά να μη σαλεύθωσιν οι πόδες μου. Ας είναι η λαμπρότης του Θεού ημών εφ ημάς και το έργο των χειρών ημών στερέωνε εφ ημάς. Από ανθρώπων, Κύριε, τας χείρας σου από ανθρώπων του κόσμου οίτινες λαμβάνουσι την μερίδα αυτών εν τούτη τη ζωή και των οποίων την κοιλίαν γεμίζεις. Εγώ δε εν δικαιοσύνη τελώ ιδεί το πρόσωπόν σου. Θέλω χορτασθεί από της θεωρίας σου όταν εξεγερθώ. Αμήν”. Το διάβαζαν τρεις φορές στην Νέα Σελήνη και τρείς φορές στην Πανσέληνο, αφήνοντας τα κεριά να καούν μέχρι τέλους το βράδυ της Πανσελήνου. Το λιώμα που τους περίσσευε από τα κεριά, το φύλαγαν σε ένα κουτί και με αυτό έφτιαχναν καινούργια κεριά τα οποία τα άναβαν στην εκκλησία.

Για να πετύχεις τον σκοπό σου
   Λένε τα παλιά βιβλία πως αν πας να δεις κάποιον ισχυρό, να δώσεις συνέντευξη, μια συμφωνία, να βρεις δουλειά, να ζητήσεις από τον/την αγαπημένο/νη σου να σε παντρευτεί και να δεχτεί, πριν ξεκινήσεις, κάνε με το ζαφέρ έναν σταυρό στο μέτωπο, στον αφαλό, στον δεξί και αριστερό ώμο, κάτω από κάθε πατούσα και σε κάθε παλάμη των χεριών λέγοντας: “Ο Θεός και Κύριός μου μέσα από το φίλτρο τούτο δίνει σε μένα τον/την τάδε, γέννημα της τάδε δύναμη να υποτάξω εχθρούς και φίλους. Ότι ζητήσω να γίνει, ότι αιτηθώ να έρθει σε μένα, ότι υπογράψω να στεφθεί με επιτυχία. Να γίνω κυρίαρχος της κατάστασης και η φωνή μου να καλύψει τις όποιες αντιρρήσεις ή εναντιώσεις υπάρξουν”. Τέλος λες “Θεέ μου, παραδίδω σε σένα την κατάσταση” (λες λεπτομερώς το τι σε απασχολεί) “και θέλω, να γίνει κάτι σύμφωνα με το θέλημά σου και άμεσα. Γένοιτο”.