Βενζόη

15.00

Για τις μάισσες, η βενζόη αποτελούσε ένα πολύ δυνατό εξαγνιστικό μέσο για το χώρο όπου τελούσαν τις μαγικές τους διαδικασίες.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Για τις μάισσες, η βενζόη αποτελούσε ένα πολύ δυνατό εξαγνιστικό μέσο για το χώρο όπου τελούσαν τις μαγικές τους διαδικασίες.