Αγγελομάχαιρο

50.00

 

ΤΟ ΑΓΓΕΛΟΜΑΧΑΙΡΟ

Το Αγγελομάχαιρο ήταν ένα μαχαίρι με έναν σκαλιστό άγγελο, μελετημένο και ποτισμένο να μάχεται υπέρ του καλού με τη δύναμη των Αγγέλων. Οι μάγισσες το χρησιμοποιούσαν για τα ξόρκια «επ’αγαθώ». Τα ξόρκια εκείνα δηλαδή, που μόνο καλό μπορούσαν να φέρουν. Ιάσεις, θεραπείες, ξόρκια αγνής αγάπης, εξορκισμούς, ακόμα και σε κάποια λυσίματα. Αντίθετο από το Αγγελομάχαιρο, ήταν το κοπίδι του Δαυίδ το οποίο έλυνε και έκοβε δεσμούς. Το Αγγελομάχαιρο ένωνε, έφερνε ψυχική και σωματική υγεία, βοηθούσε τη μάγισσα να υπηρετήσει το καλό με την δύναμη των Αγγέλων.
Το μαχαίρι των Αγγέλων αναφέρεται σε πολλά ιερά κείμενα από πολύ παλιά : «…και κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ έθεσε [ο Κύριος ο Θεός] τα Χερουβείμ και την ρομφαία την φλόγινην, την περιστρεφομένην, διά να φυλάττωσι την οδόν του ξύλου της ζωής» (Γέν. γ/24).
Σε πολλά αρχαία κείμενα, η εμφάνιση κάποιου κομήτη, αναφερόταν ως το «πύρινο σπαθί». Ένα φωτεινό και πύρινο ξίφος δηλαδή που ερχόταν να φέρει δικαιοσύνη, από ουράνιες δυνάμεις. Αργότερα στο Βυζάντιο απεικονίστηκε σε αρκετές εικόνες που είχαν να κάνουν με το καλό, τη δικαιοσύνη και τη δύναμη των Αγγέλων. Η εκδίωξη των πρωτόπλαστων από τον παράδεισο μετά το παράπτωμά τους, έγινε με Χερουβείμ όπου κρατούν πύρινα σπαθιά. Η «πύρινη ρομφαία» του Αρχάγγελου Μιχαήλ, αναφέρεται ως πολύ δυνατό και θαυματουργό όπλο του Αρχαγγέλου ακόμα και στις μέρες μας.
Μόλις το Αγγελομάχαιρο έφτανε στα χέρια της μάγισσας, εκείνη με τη σειρά της ευχαριστούσε τις ουράνιες δυνάμεις που την αξίωσαν να έχει στη κατοχή της ένα τόσο δυνατό όπλο και το ενεργοποιούσε με ψαλμούς στα τέσσερα στοιχεία της φύσης, στους τέσσερις αρχάγγελους, ώστε να της δίνει δύναμη και προστασία από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.

Κατηγορία:

Περιγραφή

 

ΤΟ ΑΓΓΕΛΟΜΑΧΑΙΡΟ

Το Αγγελομάχαιρο ήταν ένα μαχαίρι με έναν σκαλιστό άγγελο, μελετημένο και ποτισμένο να μάχεται υπέρ του καλού με τη δύναμη των Αγγέλων. Οι μάγισσες το χρησιμοποιούσαν για τα ξόρκια «επ’αγαθώ». Τα ξόρκια εκείνα δηλαδή, που μόνο καλό μπορούσαν να φέρουν. Ιάσεις, θεραπείες, ξόρκια αγνής αγάπης, εξορκισμούς, ακόμα και σε κάποια λυσίματα. Αντίθετο από το Αγγελομάχαιρο, ήταν το κοπίδι του Δαυίδ το οποίο έλυνε και έκοβε δεσμούς. Το Αγγελομάχαιρο ένωνε, έφερνε ψυχική και σωματική υγεία, βοηθούσε τη μάγισσα να υπηρετήσει το καλό με την δύναμη των Αγγέλων.
Το μαχαίρι των Αγγέλων αναφέρεται σε πολλά ιερά κείμενα από πολύ παλιά : «…και κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ έθεσε [ο Κύριος ο Θεός] τα Χερουβείμ και την ρομφαία την φλόγινην, την περιστρεφομένην, διά να φυλάττωσι την οδόν του ξύλου της ζωής» (Γέν. γ/24).
Σε πολλά αρχαία κείμενα, η εμφάνιση κάποιου κομήτη, αναφερόταν ως το «πύρινο σπαθί». Ένα φωτεινό και πύρινο ξίφος δηλαδή που ερχόταν να φέρει δικαιοσύνη, από ουράνιες δυνάμεις. Αργότερα στο Βυζάντιο απεικονίστηκε σε αρκετές εικόνες που είχαν να κάνουν με το καλό, τη δικαιοσύνη και τη δύναμη των Αγγέλων. Η εκδίωξη των πρωτόπλαστων από τον παράδεισο μετά το παράπτωμά τους, έγινε με Χερουβείμ όπου κρατούν πύρινα σπαθιά. Η «πύρινη ρομφαία» του Αρχάγγελου Μιχαήλ, αναφέρεται ως πολύ δυνατό και θαυματουργό όπλο του Αρχαγγέλου ακόμα και στις μέρες μας.
Μόλις το Αγγελομάχαιρο έφτανε στα χέρια της μάγισσας, εκείνη με τη σειρά της ευχαριστούσε τις ουράνιες δυνάμεις που την αξίωσαν να έχει στη κατοχή της ένα τόσο δυνατό όπλο και το ενεργοποιούσε με ψαλμούς στα τέσσερα στοιχεία της φύσης, στους τέσσερις αρχάγγελους, ώστε να της δίνει δύναμη και προστασία από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.