Τάτουλα

16.00

Η «ντάτουρα», όπως ήταν γνωστή στους κώδικες των μαγισσών, ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη και οι χρήσεις της αναρίθμητη. Αξιοποιούνταν τόσο στα ερωτικά, όσο και σε επιθετικά μαγικά, ενώ συνήθης ήταν η χρήση της ως θυμίαμα.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Η «ντάτουρα», όπως ήταν γνωστή στους κώδικες των μαγισσών, ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη και οι χρήσεις της αναρίθμητη. Αξιοποιούνταν τόσο στα ερωτικά, όσο και σε επιθετικά μαγικά, ενώ συνήθης ήταν η χρήση της ως θυμίαμα.